More selected projects

 

Berre mor og Ellinor

Bildebok for barn, 56 sider, utgitt på Gyldendal, høsten 2022.  Tekst: Ingrid Z. Aanestad. Illustrasjon: Sunniva Sunde Krogseth. 

Det er berre mor og Ellinor som bur i lag.

Dei lagar sushi og drikk kakao med chili og teiknar alt det dei liker.

Mor er den vakraste Ellinor veit om.

Men iblant blir mor lei seg og ligg på sofaen heile dagen.

Kan Ellinor fortelja om det til andre? Eller er det ein hemmelegheit?

Ei varm biletbok om samhald, sjøstjerner og ønsket om å gjera det rette.

---

Children's picture book, 56 pages, published by Gyldendal, autumn 2021. Text: Ingrid Z. Aanestad. Illustration: Sunniva Sunde Krogseth.

Just mother and Ellinor live together.

They make sushi and drink cocoa with chili and draw anything they like.

Mother is the most beautiful person Ellinor knows.

But sometimes mother gets sad and lies on the sofa all day.

Can Ellinor tell others about it? Or is it a secret?

A warm picture book about togetherness, starfish and the desire to do the right thing.

 

Anbefaling hos NRK

Sunniva Sunde Krogseths følsomme illustrasjoner utvider historien; hun zoomer inn på ting som kan gi glede og trygghet. Som et sneglehus, en måke eller enn musling. Denne bildeboken gir ingen lettvinte løsninger på mentale opp- og nedturer, men den kan være døråpner for mange gode samtaler.