More selected projects

 

Gard er ikkje redd

Bildebok for barn, 44 sider, utgitt på Aschehoug, høsten 2022.  Tekst: Brynjulf Jung Tjønn. Illustrasjon: Sunniva Sunde Krogseth. Grafisk design/sats: Eller med a.

Gard vil bli med pappa på fjellet. Dei må finne den siste sauen og lammet. For i skogen lurar reven. Førre gong Gard og pappa gjekk i skogen, hadde reven tatt eit lam. Heldigvis har Gard laga ei børse av tre. No skal ikkje reven føle seg trygg! 

Men mamma har andre planer for Gard. Ho vil at han skal leike med ei jente som er fødd i det same landet som han. Gard blir sint. Kvifor skal han leike med ei lita jente? Berre fordi dei ser like ut? Gard spring mot skogen. Og skogen er mørk og skummel. 

Gard er ikkje redd handlar om eit barns ynskje om å bli sett for det barnet er og ikkje for det vaksne trur det er. 

---

Children's picture book, 44 pages, published by Aschehoug, autumn 2021. Text: Brynjulf Jung Tjønn. Illustration: Sunniva Sunde Krogseth. Graphic design/layout: Eller med a.

Gard wants to join dad in the mountains. They must find the last sheep and lamb. Because the fox lurks in the forest. The last time Gard and dad went in the forest, the fox had taken a lamb. Fortunately, Gard has made a rifle out of wood. Now the fox will not feel safe!

But mum has other plans for Gard. She wants him to play with a girl who was born in the same country as him. Gard gets angry. Why should he play with a little girl? Just because they look the same? Gard runs towards the forest. The forest is dark and scary.

«Gard is not afraid» is about a child's desire to be seen for what the child is and not for what adults think it is.

 

Anmeldelse hos Barnebokkritikk

Krogseth vekslar mellom lys og mørke, harmoni og disharmoni, på ein elegant måte. Den karakteristiske, røffe streken kjem til sin fulle rett i illustrasjonane av natur og dyr.

Anmeldelse hos Bergens Tidende

Ikkje berre i teksten, men endå meir i illustrasjonane, vert lesaren omgitt av ein jordnær, men kjensleladd estetikk som lukkast med ein krevjande kombinasjon av nervepirrande spenning og stort tolkingsrom.

Anmeldelse hos Nynorskbok.no

Gard er ikkje redd er ei fin barnebok om mot og dyrehald. Sunniva Sunde Krogseth sine vakre illustrasjonar er detaljrike, visuelt tydlege og viser god kjennskap til gardsdrift og dyrehald. Dei formidlar og supplerer teksten særdeles godt, og gjer boka spanande for barn å bla i, også for dei som ikkje kan å lesa enda. Formatet og utforminga til denne boka gjer at ho eignar seg spesielt godt til høgtlesing, også i større grupper.

Anmeldelse hos Klassekampen

Gard er ikkje redd er en åpen og fin fortelling om ansvar, mot og trygghet - og om at det man først antar, kanskje ikke alltid er som man tror.

Julegavetips hos Periskop

Sunniva Sunde Krogseths illustrasjoner er dramatiske, fartsfylte og fargerike og gjør Gards leting etter det bortkomne lammet i skogen ekstra spennende. 

Formidlingsopplegg Les og lek av Foreningen !les