More selected projects

 

Scenarioer for framtidens kultursektor

Illustrasjoner for Kulturrådets rapport Scenarioer for framtidens kultursektor, der de har skissert fire alternativer til hvordan norsk kulturliv kan se ut om 15 år, i år 2035. Lykkeland, Stjernekamp, Vestavind og Himmelblå er fire ulike fremtidsfortellinger om kultursektoren i Norge i 2035, basert på ulike faktorer som økonomisk vekst og tillit til kollektive løsninger. Finn rapporten og les mer på Kulturrådets sider.

Illustrations for the Cultural Council's report Scenarios for the cultural sector of the future, where they have outlined four alternatives to what Norwegian cultural life can look like in 15 years, in the year 2035. Lykkeland, Stjernekamp, Vestavind and Himmelblå are four different future stories about the cultural sector in Norway in 2035, based on various factors such as economic growth and confidence in collective solutions. Find the report and read more on the Cultural Council's pages.

 

Rapporten

Kulturrådet

 

Gull i Visuelt!

Juryens kommentar: Illustrasjonene gir umiddelbart assosiasjoner til den kreative prosessen. Den litt uventede fargebruken og det røffe visuelle språket gir rom for tolkninger samtidig som det føles helstøpt. Det er mye humor i illustrasjonene og det gir fremtidsvisjonen en følelse av håp selv om det til tider kan se mørkt ut.